Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs kroszonkarski w Gminie Turawa -ZAPRASZAMY do udziału-

R E G U L A M I N
konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR: URZĄD GMINY W TURAWIE


CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej Gminy.


ZASADY REGULAMINU

I. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy Turawa.

II. Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie do 3 godzin.

III. Prace oceniane będą w kategoriach:
a) 1 - 3 klasa
b) 4 - 6 klasa
c) gimnazjum
d) dorośli

i według technik:
a) rytowniczej
b) dowolnej /pozostałe techniki/

IV. Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V.  Kryteria oceny prac:
a) poziom wykonania
b) dobór materiałów
c) pomysłowość

VI. Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.

 

UWAGA!

Do 23 marca br. należy dokonać zgłoszenia udziału w konkursie:

telefonicznie pod nr 77/4212-012 wewnętrzny 108 bądź

elektronicznie na adres: podając takie informacje jak: imię, nazwisko i wiek.

Wersja XML