Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzień Ojca -życzenia

images.jpeg

O moim tacie


Choć jestem duży,
bez swego taty
bez przerwy
wpadałbym w tarapaty.
Kiedy więc przyjdą
jakieś kłopoty,
od razu tacie
oznajmiam o tym.
A wtedy zaraz
łatwiej i prościej
uda się wybrnąć
z wszelkich trudności.
                              S. Todorski

 

Wszystkim ojcom
w naszej gminie
życzymy z okazji Ich Święta            
aby za ojcowską miłość,                   
images1.jpeg
troskę i poświęcenie
znalazły w sercach dzieci
serdeczną wdzięczność
czułość i opiekę.

 

Wersja XML