Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII zlot rowerowy: Doliną Małej Panwi

Zlot odbędzie się w ramach obchodów Dni Gminy Chrząstowice. Drużyny rowerowe należy zgłosić na karcie uczstnictwa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 czerwca 2009r.

Miejscem zbiórki jest miejscowość Niwki (zbiórka o godz. 12.00). Do Niwek można dojechać jedną z wybranych tras określonych w regulaminie lub własną trasą. Po krótkim poczęstunku ok. godz. 13.00 pod opieką przewodników, drużyny rowerowe przejadą trasą po terenie Gminy Chrząstowice do miejscowości Suchy Bór – mety zlotu. Na mecie, na uczestników zlotu oprócz poczęstunku czekają liczne atrakcje.

Wszystkie zgłoszenia pisemne (karta zgłoszenia) należy przesłać pocztą, faxem lub e-mailem (temat "zlot rowerowy") do organizatora na adres:

Urząd Gminy Chrząstowice

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

Więcej informacji na temat zlotu można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Chrząstowice: www.chrzastowice.pl

DOCRegulamin zlotu (108,00KB)

DOCKarta zgłoszeniowa (43,00KB)

Plakat

Wersja XML