Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy Turawa.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że w dniu 22.08.2008 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Turawie odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.        

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad,

-przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

6. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego.

7. Wykorzystanie środków finansowych w oświacie za I półrocze br.

8. Realizacja budżetu gminy za I półrocze br.

9. Informacja Wójta o pracy w I półroczu br.

10. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

11. Przedstawienie Zarządzeń Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy w 2008 r.

12. Wolne wnioski.

13. Odpowiedź na złożone wnioski.

14. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

15. Zakończenie obrad.

 

.

 

Wersja XML