Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Turawa zawiadamia, że zgodnie z art.14 p-kt 3 Statutu Gminy Turawa( Uchwała Nr XXXV/35912002 z późniejszymi zmianami) zwołuje sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 2.04.2008 o godzi 900 w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

2. Sprawy regulaminowe.

- stwierdzenie quorum,

- przedstawienie porządku obrad, -przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

4. Powołanie Komisji Wnioskowej.

5. Podjęcie uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy,

6. Informacja o Zarządzeniach Wójta w sprawie zmiany budżetu gminy.

7. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły między sesjami.

8. Wolne wnioski.

9. Odpowiedź na złożone wnioski.

10. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Wersja XML