Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadry i środki unijne kluczem do rozwoju Opolszczyzny

Aż 150 osób będzie miało szanse podniesienia oraz dostosowania swoich kwalifikacji do aktualnych potrzeb regionalnej gospodarki i regionalnego rynku pracy, dzięki uczestnictwu w bezpłatnych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych, realizowanych w ramach  projektu "Kadry i środki unijne kluczem do rozwoju Opolszczyzny" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest odpowiedzią na problemy firm i instytucji związane z wykorzystaniem dostępnych funduszy unijnych oraz problemy pracowników wynikające z braku  wiedzy o możliwościach i metodach pozyskiwania środków Unii Europejskiej.

Projekt jest więc niepowtarzalną okazją nabycia wyjątkowych, pożądanych na rynku umiejętności pozyskiwania środków unijnych na projekty inwestycyjne oraz szkoleniowe, w tym na działania dotyczące wzrostu konkurencyjności firm i instytucji, rozwoju turystyki, rekreacji i wypoczynku w regionie, inwestycji w rozbudowę i modernizację infrastruktury, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rozwoju usług świadczonych przez służby porządkowe.

Uczestnikami szkoleń realizowanych przez Fundację Dla Dobra Publicznego mogą być osoby posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie, które pracują w obsłudze ruchu turystycznego, gastronomii i hotelarstwie, służbach porządkowych oraz medycznych. Uczestnicy mają zapewniony zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, noclegi oraz materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać poprzez stronę projektu: www.opolskiekadry.pl

Wprowadzenie na rynek specjalistów ds. pozyskiwania funduszy unijnych, posiadających umiejętność przygotowywania projektów dla firm i instytucji, przyczyni się dzięki pozyskanym  dotacją, do lokalnego rozwoju gospodarczego oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

 

Dodatkowe informacje:

Biuro Projektu - Fundacja Dla Dobra Publicznego

Ul. Grunwaldzka 27

47-220 Kędzierzyn - Koźle

Tel 77 48 10 300,

e-mail:

www.opolskiekadry.pl 

 PDFUlotka (1,03MB)

Wersja XML