Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs kroszonkarski.

                              Konkurs  Kroszonkarski


   Urząd Gminy w Turawie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Konkursie Zdobienia Jaj Wielkanocnych, który odbędzie się 27 marca 2007r. o godz. 10.00w budynku urzędu /”duża sala”/. Poniżej regulamin konkursu
                    
                                       R E G U L A M I N
                      konkursu na zdobienie jaj wielkanocnych


ORGANIZATOR:  URZĄD GMINY W TURAWIE

CEL: Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi wśród mieszkańców naszej gminy.


                                        ZASADY  REGULAMINU


I.    W konkursie mogą brać mieszkańcy gminy Turawa.

II.   Przed przystąpieniem do konkursu należy 2 ozdobione, ugotowane jajka /gotować co najmniej 2 godz./, oznaczone nazwiskiem, przedłożyć Komisji Konkursowej, następnie tą samą techniką ozdobić 1 jajko w czasie ok. 3 godzin.

III.  Prace oceniane będą w kategoriach:
        a/  7 –  10 lat
        b/ 11 – 13 lat
        c/  14  -16 lat
        d/  dorośli
        i według technik:
        a/ rytowniczej
        b/ dowolnej /pozostałe techniki/  
 
IV.  Zdobienie jaj odbywa się z materiałów własnych.

V.    Kryteria oceny prac:
        a/ poziom wykonania
        b/ dobór materiałów
        c/ pomysłowość

VI.   Kroszonki biorące udział w konkursie stanowią własność organizatora.

VII.  Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują nagrody rzeczowe.

VIII. W kwestiach spornych interpretacja regulaminu należy do Komisji Konkursowej.
         

                                                                                                       Roman Borkowski
                                                                                        

 

Wersja XML