Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki wyborow do Izby Rolniczej w Opolu

 

Wyniki Wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej.

 

 

W dniu 4 lutego 2007 odbyły się Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych.

 

Z naszej Gminy stanowiącej dwu-mandatowy okręg wyborczy następujące osoby zostały wybrane na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie Opolskim:

 

1. Pan Józef Datko z Zawady

2. Pan Jan Gryszczyk z Kadłuba Turawskiego

 

Do głosowania przystąpiło 34 osoby spośród 1886 członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w Gminie Turawa. Oznacza to że frekwencja wyborcza wyniosła 1,8%.

 

Izby rolnicze.

Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Izby są samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Organami izb rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd i komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są w bezpośrednich i tajnych wyborach na trwającą cztery lata kadencję. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się dwóch delegatów lub jednego, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha. Pierwsze wybory odbyły się w czerwcu 1996. Po reformie ustrojowej państwa w Polsce działa 16 izb rolniczych. Prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenia delegaci (po jednym z każdej izby) tworzą walne zgromadzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

                                                                                             Paweł Leśniak.

 

adm. J.S.

   

 

 

 

 

Wersja XML