Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje

lgrlogo.jpeg Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zaprasza na cykl nieodpłatnych konsultacji dotyczących zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach osi priorytetowej 4 -Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartej w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
Punkty konsultacyjne są ogólnodostępne dla każdego, z uwagi jednak na lepszą organizację pracy konsultanta, prosimy o wcześniejsze umówienie się:
telefonicznie pod numerem 663-868-530

poprzez e-mail:

MIEJSCE KONSULTACJI   
TERMIN
Sala konferencyjna Ośrodka Kultury w Niemodlinie
15.09
Sala narad Urząd Gminy Ozimek
22.09

Sala narad Urząd Gminy Popielów   

29.09
Biblioteka w Zagwiździu ul. Lipowa (Gmina Murów)
06.10

Urząd Gminy w Turawie  

13.10

Urząd Gminy w Tułowicach (sala narad)   

27.10
Urząd Gminy Zębowice
03.11

Urząd Gminy Pokój - sala narad

17.11

Urząd Gminy Lasowice Wielkie sala narad

24.11

Urząd Gminy Lewin Brzeski - sala narad

01.12
Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie - sala narad
08.12
Wersja XML