Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Woda Jeziora Średniego i Srebrnego jest przydatna do kąpieli

Brak opisu obrazka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu informuje, iż jakość wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli: Jezioro Średnie i Jezioro Srebrne (duża plaża) o d p o w i a d a wymaganiom i woda jest przydatna do kąpieli.

Ponadto szczegółowe informacje o zdatności wody do kąpieli w miejscach wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu oraz na stronie internetowej:

http://www.psseopole.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=62

Wersja XML