Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WYNIKI WYBORÓW DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY TURAWA na IV kadencję

Radni
Brak opisu obrazka Sabina Nowak, Justyna Tieleczek, Sebastian Klotka, Marlena Neumann, Martina Nowak, Wioletta Dorn, Patryk Wieczorek, Oliwer Kubus, Michał Budnik, Denis Miron, Natalia Fira, Żaneta Nowak, Julia Czech, Kamil Neumann

Skład prezydium Młodzieżowej Rady Gminy
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy - Patryk Wieczorek
Wice przewodniczący - I Sebastian Klotka, II Wioletta Dorn
Skarbnik - Oliwer Kubus
Sekretarz - Wioletta Dorn
Koordynator komisji tematycznych - Sabina Nowak, Delegat - Sabina Nowak,
Zastępca delegata - Sebastian Klotka, Zastępca sekretarza - Marlena Neumann,
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Przewodnicząca Komisji rewizyjnej - Żaneta Nowak


Przewodniczący Komisji skrutacyjnej
Bartłomiej Prochota

Więcej szczegółów na: http://www.turawa.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_turaw&lad=a&id_dzi=7&id_men=32


 

Wersja XML