Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XV Konkurs Fotograficzny - Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2010

Muzeum Wsi Opolskiej wspólnie z PTTK Oddział Opole oraz Opolskim Oddziałem ZPAF ogłasza:
"XV Konkurs Fotograficzny - Zabytkowa Architektura Wsi Opolskiej 2010"

Zachęcamy uczestników do udokumentowania przy pomocy fotografii ginących zabytków wiejskiej architektury na terenie naszego województwa oraz wartych rozpropagowania przykładów dbałości o nie. Ponadto mile widziane będą próby pokazania jak funkcjonują tradycyjne formy architektoniczne we współczesnej, coraz bardziej zunifikowanej wiejskiej zabudowie i jak w sposób twórczy można połączyć tradycję z nowoczesnością.

Termin nadsyłania prac: 29 października 2010

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie: www.muzeumwsiopolskiej.pl
 

Wersja XML