Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dialog i animacja -program dla młodzieży

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 18 - 28 lat, związanej z działalnością mniejszości niemieckiej i nie tylko. W ramach projektu JugendForumMłodych oferuje młodym ludziom gruntowne przygotowanie do pracy z dziećmi oraz osobami starszymi, kurs pierwszej pomocy oraz kurs wychowawców kolonii, warsztaty z animacji oraz wystąpień publicznych.

Koszt udziału w programie wynosi 40 zł.

Termin zgłoszeń - do 1 kwietnia 2010 r.

Więcej informacji można znaleźć w poniższych załącznikach.

DOCDialog i animacja - Pismo dla uczestników.doc

DOCFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Dialog i animacja kultury + rekomendacja.doc

DOCDialog i animacja - plakat A4.doc

Wersja XML