Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 14.01.2011 - godz. 14:10
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 8

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego.

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz.16:00 dnia 16.01.2011 do godz. 16:00 dnia 18.01.2011

Obszar: Rejon hydrologiczny III (opolskie)

Przebieg: Odrą poniżej Ścinawy przemieszczać się będzie fala wezbrania przy przekroczonych stanach alarmowych o około 60-100 cm. Na górnej i środkowej Odrze do profilu w Ścinawie prognozowane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie stanów wysokich. W Krzyżanowicach, Krapkowicach i Trestnie na Odrze stany wody mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Na dopływach górskich i podgórskich w zlewniach Nysy Kłodzkiej.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Wiesław ŚMIECH

 

Wersja XML