Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE
Nr 125

IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:

Data i godzina wydania: 02.12.2010 - godz. 11:40

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 125

Zagrożenie: zator śryżowy

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.12.2010 do godz. 12:00 dnia 03.12.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III - dorzecze górnej i środkowej Odry

Przebieg: Utrzymujące się niskie temperatury powietrza będą w dalszym ciągu powodowały tworzenie się i rozwój zjawisk lodowych w postaci śryżu i lodu brzegowego. Lokalnie, szczególnie w przewężeniach rzek, zakolach, profilach mostowych, mogą tworzyć się zatory śryżowe.

Skutki: Utrudnienia przepływu wody poniżej oraz wzrosty stanu wody powyżej występowania zatoru.

Uwagi: Brak
 

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
Opracował
Dyżurny WCZK
Aleksander Kłak

 

Wersja XML