Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 28.09.2010 - godz. 13:08
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 114

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 13:08 dnia 28.09.2010 do godz. 13:00 dnia 29.09.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III

Przebieg: W ciągu najbliższej doby prognozowane opady deszczu spowodują dalsze wzrosty stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych - wystąpią na Widawie i w dorzeczu Baryczy oraz na prawostronnych dopływach Nysy Kłodzkiej (Białej Lądeckiej i Białej Głuchołaskiej), na Stobrawie, Osobłodze, Kłodnicy, Opawie oraz na górnej Odrze w Chałupkach.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek, lokalne wystąpienia wody z koryta rzecznego i zalania przybrzeżnych terenów, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych.

Uwagi: Brak

Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak


 

Wersja XML