Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE

IMGW Oddział we Wrocławiu przekazuje:

Data i godzina wydania: 30.08.2010 - godz. 13:21

Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław

 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 105

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 14:00 dnia 30.08.2010 do godz. 12:00 dnia 31.08.2010

Obszar: Rejon hydrologiczny III

Przebieg: W wyniku prognozowanych opadów deszczu w zlewni górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższej doby prognozowane są wzrosty stanów wody w górnych odcinkach dopływów Odry oraz na górnej Odrze.

Od godzin nocnych do przedpołudniowych w dniu jutrzejszym mogą zostać

przekroczone stany ostrzegawcze. Lokalnie w zlewniach Olzy, Białej Głuchołaskiej mogą zostać przekroczone stany alarmowe o 10 do 30 cm. W następnych dniach prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody.

Skutki: niebezpieczeństwo przebywania nad brzegami rzek, podtopienia terenów bezodpływowych i obniżonych, utrudnienia w prowadzeniu prac w korytach rzek.

Uwagi: Brak


Na podstawie ostrzeżenia
IMGW O/Wrocław
opracował
Dyżurny WCZK
Andrzej Maruszczak

 

 

Wersja XML