Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szczegółowe wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych - wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r.

odbiór odpadów2.png

WYMAGANIA DLA PODMIOTÓW

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winny spełniać wymagania określone w przedmiotowym rozporządzeniu.
Na podstawie § 6 ww rozporządzenia, podmioty które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskały wpis lub złożyły wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny dostosować się do wymagań wynikających z rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

  

Wersja XML