Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UWAGA

stop azbest.jpeg

UWAGA

W dniu 7 marca 2014 r. upływa termin na składanie wniosków o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Turawa przy udziale funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Turawa.

Szczegóły naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej: www.turawa.pl, www.bip.turawa.pl, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa, tablicach ogłoszeń poszczególnych Sołectw Gminy Turawa oraz w Urzędzie Gminy Turawa.

Wersja XML