Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Brak opisu obrazka

Informujemy, że uruchomiony został program dopłat ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do kredytów udzielanych przez banki dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych, których budynki nie są podłączone do sieci ciepłowniczej na zakup i montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej.

 

Kredyty z 45% dotacją NFOŚiGW będą oferowane zainteresowanym inwestorom w placówkach banków, które podpisały stosowne umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość dopłaty z  NFOŚiGW wynosić będzie 45% brutto kosztów poniesionych przez inwestora.

Z informacji o programie wynika, że dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup jak i montaż kolektorów słonecznych oraz aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą uzyskać dofinansowanie kosztów:

- kolektora słonecznego płaskiego lub rurowego;
- nowego zasobnika wodnego;
- automatyki;
- aparatury pomiarowej  i instalacji;
- ciepłomierza

 

Szczegółowe procedury uzyskania kredytu z dopłatą  NFOŚiGW (regulamin wraz z wzorami dokumentów) dostępne są w bankach, które zostały wyłonione przez NFOŚiGW oraz na stronach internetowych NFOŚiGW:  www.nfosigw.gov.pl, jako instytucji wspierającej program inwestycji w odnawialne źródła energii. Lista banków współpracujących z NFOŚiGW w tym zakresie jest również do pobrania na stronie  www.nfosigw.gov.pl.

 

 

Źródło:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Wersja XML