Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa

kodeks etyki.png

"Mając na celu dobro mieszkańców, pracując na rzecz wspólnoty samorządowej, podwyższając standardy zachowania względem siebie i świadczonych usług, Urząd Gminy Turawa staje się miejscem przyjaznym dla klienta. Przyjmujemy ten Kodeks Etyki jako zbiór zasad i wartości, ktęre będą nas obowiązywały".

 

PDFKodeks Etyki Pracowników Urzędu Gminy Turawa.pdf (220,98KB)

Wersja XML