Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obrady Zarządu TMZT

W dniu 09.05.br odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Turawskiej. W trakcie obrad Pani Danuta Matysek zapoznała zebranych z protokołem komisji oceniającej eksponaty muzealne, przekazane przez mieszkańców gminy Turawa do Gminnej Izby Regionalnej w Ligocie Turawskiej w ramach II edycji konkursu na najciekawszy eksponat muzealny.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Elżbieta Kurowska - nagroda 400zł
II miejsce - Henryk Panicz: 300zł
III miejsce - Jarosław Przyszlak: 200zł
III miejsce - Henryk Raczek: 200zl
IV miejsce -Bonifacy Staś: 100zł
Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 18.05. br w siedzie Izby.

Na wniosek LZS Turawa i Publicznego Gimnazjum w Turawie, Zarząd Towarzystwa przyznał kwotę 100 zł na zakup pucharu jako nagrody w organizowanym już po raz 8 biegu przełajowym, w tym roku pod hasłem: "WRÓĆ DO DOMU NIE UMIERAJ NA DRODZE".

Pan Jerzy Farys zapoznał członków zarządu z projektem przeprowadzenia kolejnego konkursu pn. "Co wiem o swojej gminie".
Planowany termin konkursu: 06.06. o godz. 9.00 w Gimnazjum w Turawie. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach - klasy gimnazjalne i szkoły podstawowe.
Zarząd Towarzystwa na nagrody przeznaczył kwotę 700 zł.

Ponadto w trakcie obrad omawiano sprawy organizacyjne Towarzystwa.

Jan Stonoga

Wersja XML