Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jubileusz na Ziedlungu

"Niedawno przesiedleni, a to już siebzieg lat..." mówiły słowa piosenki zaśpiewanej 20 lipca 2008 roku w Ligocie Turawskiej na Siedlungfeście z okazji 70-lecia powstania Osiedla.
Siedlung-Osiedle - wybudowane w latach 1936-1938 dla rodzin m.in. z Zamościa, Kryśliny, Pustkowa i Szczedrzyka, terenów zalanych wodami Jezior Turawskich, ostatecznie zasiedlone właśnie 70 lat temu, stało się nieodłączną częścią Ligoty. Charakterystyczna zwarta zabudowa szachulcowa z tzw. "pruskim murem" i drogą wyłożoną granitowym brukiem, w dobrym stanie zachowana do dziś stanowi bardzo ciekawą część wsi.
Wielu mieszkańców jeszcze żyjących było świadkami nasiedlenia, przyjazdu rodzin, "które na wozach jechały, kury, gęsi trzymały, bydło, konie też wzięły i na nowe ciągnęły", a co przypomniała im druga piosenka specjalnie ułożona na ten Jubileusz. Z osób, które wówczas przybyły do Ligoty, pozostały jeszcze cztery, które tu nadal żyją i mieszkają: p. Maria Wacławczyk, p. Elżbieta Joniec, p. Gertruda Kokott i p. Franciszek Kokot.
Uroczystość przygotowana przez mieszkańców Osiedla, wsparta przez całą wieś, której głównym inicjatorem była rodzina Hildegardy i Pawła Kojów, tak naprawdę została zaplanowana już w 2005 roku, gdy na Siedlungu stawiano pamiątkowy kamień upamiętniający wydarzenie sprzed lat.
Przygotowana przez Wiejską Izbę Regionalną pokoleniowa wystawa rodzinnych fotografii, nieszpory i pamiątkowe zdjęcie przy obelisku, nieodłączny śląski kołacz, dobra muzyka i pogoda sprzyjały doskonałej, wspólnej zabawie, która trwała do późnych godzin nocnych.
Ten Siedlungfest z pewnością zapamiętają jego uczestnicy ,gdy - po latach oglądając pożółkłe fotografie - będą liczyć czas do kolejnej rocznicy.
 
Danuta Matysek
 
Mieszkańcom Siedlunga dziękuję za udostępnienie rodzinnych fotografii, a p. R. Świtała i p. R. Kurowskiemu za pomoc graficzną.
 
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka
 
Wersja XML