Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja przestrzenna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa oraz wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dostępne są bezpośrednio pod linkiem: www.bip.turawa.pl

Wersja XML