Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I OTWARTY RAJD ROWEROWY WOKÓŁ JEZIOR TURAWSKICH

 

W E Ź   U D Z I A Ł   W   R A J D Z I E   ! ! !

 

Brak opisu obrazka

 

S T A R T   -   2  m a j a ,   g o d z .  1 3 .  0 0   -   K O T Ó R Z  M A Ł Y

 Z A P R A S Z A M Y   ! ! !

 

REGULAMIN DOSTĘPNY PRZED STARTEM

Podstawowe zasady:

 

- uczestnicy muszą posiadać sprawny rower, dostosowany do wymogów rchu drogowego;

- każdy z uczestników bierze udział w rajdzie na własną lub opiekuna odpowiedzialność;

- uczestnik rajdu musi posiadać kartę rowerową (gdy jej nie posiada musi z nim uczestniczyć osoba dorosła legitymizująca się tym dokumentem);

- podczas rajdu na drogach publicznych obowiązują zasady Kodeksu Ruchu Drogowego;

 

INFORMACJE

- Młodzieżowa Rada Gminy Trawa [tel: 698 736 335]

Wersja XML